PITIRCIK ÇOCUK EVİ FELSEFESİ

PITIRCIK olarak genel amaçlarımız

1. Eğitim ve bakım alanında, evrensel yöntem ve teknikleri, gelişimlerini izlemek, uygulayabilir olanları eğitim sistemimize dâhil etmek; öğrencilerine, velilerine ve bu alanda çalışan diğer kurum ve kuruluşlarla sosyal örgütlerle paylaşmak, ülkemizdeki çocuk gelişimi eğitiminin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak;

2. Çocuklarımızı özgür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görünüşüne sahip; insan haklarına saygılı, kişilik ve girişimciliğe değer veren, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, vatandaşlık bilincine sahip, topluma karşı sosyal sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetiştirmek;

Böylece toplumumuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını desteklemek; çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır.

Tüm bunlara bağlı olarak FELSEFEMİZ çocuklara iyi bir öğrenme ortamı sağlamak; onları yönlendirmek yerine, onlara doğru rehberlik yapmak ve destek vermektir; yani telkin etmeden, inandırarak öğretmektir. Diğer bir deyişle onlara öğrenmeyi öğretmek ve böylelikle onlara yaşam boyu destek sağlıyoruz. Çocuklarımıza problemi algılama; problemi analiz etme; bu konuda doğru bilgilerin seçimi, öğrenilmesi ve çözümde kullanılmasının yolları öğretiyoruz.

Montaigne, denemelerinde biz eğitimcilere şunu önerir:

"Elindeki ruhunun içeriğine göre davran. Ona eşyayı (bilgiyi) tattır; kendi seçip kendi ayırt etmesini sağla; bazen ona yolu aç, bazen yolu kendi açsın diye bırak."

İşte bizin felsefimizin dayanaklarından biri de budur. Öğrencilerimizi eğilecek ağaç, doldurulacak kova gibi görmek yerine, yönlendirilecek bir araştırmacı olarak ele alıyoruz. Biz inanıyoruz ki ülkemizdeki eğitim standartlarını evrensel ölçütlere ulaştırmak, insanlarımızın (çocuklarımızın) bundan yararlanmasını sağlamak, dünyanın diğer gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilecek insanları yetiştirmek okul öncesi eğitiminin ortam, yöntem ve teknikleriyle başlayacaktır.

Çünkü okul öncesi eğitimi bir ülkenin geleceğidir! Ve biz PITIRCIK olarak geleceğimize sahip çıkıyoruz...

________________________________________


Evrensel Yöntem ve Teknikler: Çoklu Zekâ, Montessori, High Scope, Orff, Waldorf, Bütünsel Dil Yaklaşımı