PITIRCIK ÇOCUK EVİ EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

Eğitim programımız sürekli "gelişimsel" ve "dinamik" bir yapıya sahip olup çocuk merkezli ve esnek bir programdır.

Dünyanın dört bir yanında uygulanan evrensel yöntem ve tekniklerinden olan "Waldorf", "Montessori", "High Scope", "Çoklu Zekâ", "Orff", "Bütünsel Dil Yaklaşımı", vb. uygulamalar bizim eğitim programımız içinde yer almakta ve bunlardan ülkemiz çocuklarına uygulanabilir ölçüde faydalanılmaktadır. Bizim programımız, bu farklı adlar altında incelediğimiz tüm yaklaşım ve tekniklerin ortak noktalarını kapsamaktadır. Bu ortak noktalar;


* Öğrenme ve öğrenci merkezli olmaları

* Uygulama ve karar vermede yansıtıcı öğretmene ihtiyaç duyulması

* Yansıtıcı ve araştırıcı öğrenci yetiştirmenin amaçlanması

* Çocuğun bütünlüğü, tüm gelişim alanlarının temel alınması

* Farklılıklara duyarlı ve çok yönlü olmaları

* Sağlam temellere dayanan, derinliği ve niteliği olan programlar olmalarıdır.

Buradan yaşam boyu eğitim (life-long education) anlayışı içinde yeni yaklaşımlar ve programlar üzerinde sürekli düşünmemiz ve eleştirel analizler yapmamız, amaçlanan çocuk yetiştirme anlayışında kendimize özgü modeller benimsememiz gerekmektedir. İşte bu yeni eğitim programımız tüm yaklaşım ve teknikleri bünyesinde bulunduran gelişimsel, dinamik araştırma yapısını benimseyen bir programdır.


Eğitim programımızda yer alan kazanımlar, ilköğretim programlarında benimsenen ortak becerilerin tümünü kapsamaktadır. Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık, vb. birçok beceri, çocuk tarafından kolay ve doğal bir şekilde kazanılacaktır. Bu da, eğitim programımızda yer alan kazanımlar doğrultusunda hazırlanan öğrenme durumları ve öğrenme ortamları aracılığıyla; oyun merkezli etkinliklerle; çocuğun aktif katılımı ve bilgiyi kendisinin yapılandırması yoluyla olacaktır.